0919-888-880 [email protected]

Ktoré smernice potrebujem pre svoje podnikanie?

Chcete vedieť zadarmo, čo sa vás konkrétne týka a zároveň získať exkluzívnu ponuku pre vašu organizáciu?

AML ako to funguje?

Pranie špinavých peňazí je proces, ktorý zločinci používajú na to, aby sa špinavé peniaze zdali čistými. Môžu si pre takýto cieľ založiť firmu, ako napríklad umývačku áut alebo striptízový klub. V čoraz globalizovanejšom svete niektorí zločinci využívajú aj...

Kto je povinnou osobou a aké sú jej povinnosti?

AML zákon presne vymedzuje, kto je považovaný za povinnú osobu. Povinnou osobou je: übanka üfinančná inštitúcia, ktorá nie je bankou (obchodník s cennými papiermi) üadvokát, notár üpoštový podnik üosoba prevádzkujúca hazardné hry üsúdny exekútor pri predaji podniku,...


Ďakujem za všetko – včera a predvčerom prišla náhle kontrola z NIP-ky a všetky Vami vypracované papiere boli v poriadku. Konečne je všetko v poriadku a to vďaka vašej spoločnosti.

Róbert, Revízny technik

Kontaktný formulár

Zamestnanci absolvovali školenia v minulom zamestnaní. Platí im školenie aj u mňa?

Nie, všetci noví zamestnanci musia školenia na novom pracovisku absolvovať opätovne. Školenia a práva, povinnosti a zodpovednosť z toho plynúce sa viažu na súčasného zamestnávateľa a nie na predchádzajúceho.

Ako často je potrebné školenia opakovať ?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď pri nástupe do zamestnania. A periodicky ho musí opakovať raz za dva roky. V niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov.

Mám zamestnancov len na dohodu. Týka sa ma to?

Zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.